Japanese Iron Tsuba

Edo Era, C. 1750, Japanese Iron Tsuba, Signed- Echizen Ju Kinai, Chrysanthemum —

Edo Era, C. 1750, Japanese Iron Tsuba, Signed- Echizen Ju Kinai, Chrysanthemum
Edo Era, C. 1750, Japanese Iron Tsuba, Signed- Echizen Ju Kinai, Chrysanthemum
Edo Era, C. 1750, Japanese Iron Tsuba, Signed- Echizen Ju Kinai, Chrysanthemum
Edo Era, C. 1750, Japanese Iron Tsuba, Signed- Echizen Ju Kinai, Chrysanthemum
Edo Era, C. 1750, Japanese Iron Tsuba, Signed- Echizen Ju Kinai, Chrysanthemum
Edo Era, C. 1750, Japanese Iron Tsuba, Signed- Echizen Ju Kinai, Chrysanthemum
Edo Era, C. 1750, Japanese Iron Tsuba, Signed- Echizen Ju Kinai, Chrysanthemum
Edo Era, C. 1750, Japanese Iron Tsuba, Signed- Echizen Ju Kinai, Chrysanthemum
Edo Era, C. 1750, Japanese Iron Tsuba, Signed- Echizen Ju Kinai, Chrysanthemum
Edo Era, C. 1750, Japanese Iron Tsuba, Signed- Echizen Ju Kinai, Chrysanthemum
Edo Era, C. 1750, Japanese Iron Tsuba, Signed- Echizen Ju Kinai, Chrysanthemum

Edo Era, C. 1750, Japanese Iron Tsuba, Signed- Echizen Ju Kinai, Chrysanthemum
Excellent Edo Era, C. 1750, Japanese Iron with Gold inlay. Tsuba, Signed- Echizen Ju Kinai, 4th Generation. See photos for greater details.
Edo Era, C. 1750, Japanese Iron Tsuba, Signed- Echizen Ju Kinai, Chrysanthemum

Categorised as: japanese

Comments are disabled on this post


Comments are closed.